laptop

In balans


Plannen en organiseren

Iedereen heeft het druk. En dan verlies je soms zomaar de grip op de vele werkzaamheden die nog gedaan moeten worden. Achter de feiten aan lopen en altijd het gevoel hebben dat je één stapje achterblijft. En dan is er ook nog een privé leven waarin je geacht wordt er voor je gezin te zijn. Dat vergt planning en organisatie ! De juiste balans tussen werk en privé vinden is soms lastig maar zeker niet onmogelijk !

Door het inzichtelijk maken en houden van de werkzaamheden en hierop een planning te maken, haal je de onrust al grotendeels uit je hoofd.

Het clusteren van werkzaamheden, het maken van een to-do lijst, prioriteiten stellen, etc. Het draagt er allemaal aan bij om je dag op een goede manier in te delen.

Tegenwoordig neemt de email een groot deel van de tijd in beslag, en kan stress veroorzaken. Er zijn tal van mogelijkheden om de mailbox zo te organiseren dat je de stroom van mails de baas blijft !

Mocht u inderdaad problemen ondervinden door een te grote werkdruk, dan kunnen we uw werkschema eens samen onder de loep nemen !